Cottage info
Center Parcs Port Zélande

Welkom

 
 

Namens ons hele team heet ik u van harte welkom in Port Zélande.

Via deze site communiceren wij alle specifieke cottage info, van handleidingen tot het cottage ABC.

Lars van Pelt, General Manager

Wij zijn voor u bereikbaar via de volgende telefoonnummers:

Cottage Delivery

Bestellingen kunnen via www.dailyfoodstores.com

Tafel reserveren

Uw tafelreservering kan via uw Center Parcs App of via de boekingszuilen in de Market Dome

WhatsApp

0612 59 45 27

Noodgevallen

(0111) 67 49 99

Aankomst en vertrek

Wilt u op de dag van vertrek…

…het linnen in de groene zak doen?

…het afval in de containers op het park deponeren? En wilt u er ook op letten dat u geen natte schoonmaakdoekjes door het toilet spoelt? 

…de vaat uit de vaatwasser halen?

…het meubilair terug op de juiste plek zetten?

…de inventaris terug op de juiste plek zetten?

…de cottage uiterlijk om 10.00 uur verlaten en de sleutel direct afgeven? U kunt deze deponeren in de sleutelbox bij de Receptie of afgeven bij Guest Service. Als u nog gaat zwemmen, graag daarvoor afgeven, dank!

…onze enquête invullen?

BEDANKT!
Namens alle medewerkers van het Housekeeping Team.

Handleidingen

TV

1NPO 1
2NPO 2
3NPO 3
4RTL 4
5RTL 5
6SBS 6
7RTL 7
8NET 5
9Disney XD / Veronica
10RTL 8
11MTV
12Comedy Central
13 
14Discovery channel
15National Geographic
16TLC
17Cartoon Network
18CENTERPARCS TV
19Canvas
20Eurosport
21INFO 1 NL
22INFO 2 DSL
23CNN
24BBC ONE
25BBC TWO
26ARD
27ZDF
29NDR
30WDR
31ARTE
32TV 5 Europe
33FOX
35AMC
3624Kitchen
37BBC FOUR
38SLAM! TV
39Baby tv
40Duck tv
41SBS 9
42MTV Music 24
43Nick Toons
44Nick Junior
46E! entertainment
47RTL Lounge
48SAT 1
49Pro Sieben

ABC

Autovrij park

Omdat dit een autovrij park is, is het niet toegestaan om buiten de wisseldagen de auto te gebruiken op het park. Op de wisseldagen geldt dat kinderen en voetgangers altijd voorrang hebben op het overige verkeer (ook fietsers moeten voorrang verlenen).

De toegestane snelheid is 15 km/h. Wij verzoeken u vriendelijk alleen op de wegen te rijden. Op de aankomstdag dient u de auto na het uitladen op de algemene parkeerplaats te parkeren. Op de vertrekdag kunt u de auto een uur voor vertrek ophalen en inladen.

Aqua Mundo 

Lockers zijn beschikbaar (€ 1,00, let op, zwembadpersoneel heeft geen wisselgeld) maar zijn beperkt in aantal.

 Artsen en apotheken

Als u tijdens uw verblijf een huisarts nodig heeft dient u contact op te nemen met uw eigen huisarts. Alleen in acute noodgevallen kan uw eigen huisarts u doorverwijzen naar een lokale huisartsenpraktijk.

Föhn

Op Port Zélande treft u in de Vip en Premium Cottages een föhn aan. Mocht u een comfortcottage hebben en er ook gebruik van willen maken, dan kunt u een föhn bij de receptie afhalen tegen een borg en € 1,00 huur per dag.

Gevonden voorwerpen

Bent u iets verloren? Als gasten of wij iets gevonden hebben, wordt het bewaard. Vraagt u onze medewerkers van de Receptie of belt u het telefoonnummer (0111) 67 43 99

Geluidsoverlast

Bij verstoring van uw vakantierust kunt u (dag en nacht) contact opnemen met onze medewerkers van de Guest Service op telefoonnummer (0111) 67 48 74 of tijdens opening van de Receptie helpt een medewerker u ook graag.

Huisdieren

In de Market Dome  zijn huisdieren niet toegestaan (hulphonden uitgezonderd). In de Adventure Factory enkel tussen 10.00-20.00 uur.

Als voorzorgsmaatregel voor andere gasten moet uw huisdier een vlooienband dragen en op het park aangelijnd zijn. In de buurt van uw cottage bevindt zich een hondentoilet.

Honden zijn niet toegestaan op het strand, alleen ter hoogte van de vuurtoren tussen kilometerpalen 13 tot 21, mits de honden aangelijnd zijn.

Voor 09.00 uur en na 17.00 uur, mits aangelijnd, mogen zij wel op hele strand rondlopen.

Aan het Grevelingenmeer en het strand van het Grevelingenmeer mogen de honden vrij rondlopen!

Informatie

Voor het verstrekken van informatie zijn wij 24 uur per dag bereikbaar onder telefoonnummer (0111) 67 40 00. Ook kunt u informatie verkrijgen over het park en de omgeving bij onze Receptie. Verder zijn wij actief op Facebook, Instagram en Twitter, en u kunt natuurlijk de App downloaden.

Kluisje

Het kluisje vindt u in de kast van de slaapkamer. De sleutel verkrijgt u bij de receptie (tegen betaling indien u een comfort cottage heeft). We raden u aan dit kluisje te gebruiken voor uw waardevolle voorwerpen.

Indien u een elektronisch kluisje heeft, vindt u de handleiding hiervan in de bijlage.

Milieu

Center Parcs besteedt veel aandacht aan de zorg voor het milieu. U kunt ons meehelpen door uw afval te scheiden en zuinig om te gaan met energie. Op de parkplattegrond kunt u de locaties van de containers vinden.

Noodgevallen

Meldt u noodgevallen onder het alarmnummer (0111) 67 49 99.

Pinnen

U kunt contant geld pinnen in de Market Dome, de geldautomaat staat op de eerste verdieping.

Post

Voor u bestemde post, kranten e.d. bewaren wij bij de Receptie.

Reserveren restaurants /Table-cooking

U reserveert uw tafel bij  via de Center Parcs APP of via de infozuilen in de Market Dome.  

Alle table cooking-arrangementen kunt u bij e Daily Foodstore reserveren, of via uw Center Parcs APP onder kopje Restaurants

U kunt uw Take Away maaltijd reserveren via www.portzelande.cpdelivery.nl  of bij Frites Affairs.

De delivery (bezorgen) gaat via www.dailyfoodstores.com

Roken

Wij zouden het op prijs stellen als u op het terras en niet in de cottage zou willen roken.

Rolstoeltoegankelijkheid

De Aqua Mundo is goed toegankelijk voor rolstoelen. Er is een speciale ingang d.m.v. een drukknop bij de ingang. Er is een grote kleedruimte, een mindervalide toilet en een helling bij het bad, roept u hiervoor een van de medewerkers. De Hot Whirlpool, het buitenbad en de bar zijn niet te bereiken met een rolstoel.

Vertrekdag

U dient de cottage op de vertrekdag om 10.00 uur te verlaten.

De cottagesleutels kunt u afgeven bij de Receptie, of bij het uitrijden van het park in de daarvoor bestemde sleutelbox deponeren. Graag vóór 10.30 uur. Als u op uw vertrekdag nog gaat zwemmen, wilt u dan eerst de sleutels inleveren?

Wij verzoeken u het beddengoed en de handdoeken in de groene zakken te doen en deze in de gang te leggen.

Gelieve de cottage netjes achter te laten, de vaatwasser te legen, en het vuilnis weg te brengen naar de daarvoor bestemde containers. (De diverse containers staan aangegeven op de parkplattegrond die u ook via de Center Parcs App kunt bekijken) 

Kijkt u ook nog even onder het bed zodat u geen spullen vergeet. Voor de vroege vertrekkers; vanaf 07.00 uur zijn de slagbomen open.

Wasserette

Naast de Receptie bevindt zich een wasserette.

Munten voor de wasmachine en droger zijn verkrijgbaar bij de Receptie. Openingstijden, zijn te vinden in de Center Parcs APP.

WiFi

Er is wireless toegang tot internet in de cottage. Basis WiFi is gratis. U kunt premium WiFi-kaartjes van KPN bij de Receptie kopen. 

Zoover

Bedankt voor uw verblijf! Laat ons weten wat u van uw verblijf vond, op Zoover.com (zoek op Port Zélande) of Tripadvisor.nl   

Huishoudelijk reglement

Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op alle parken van Center Parcs (hierna te noemen verhuurster) en bestemd voor de huurders van cottages, hun gezelschap en in het algemeen voor alle bezoekers van de parken van  Center Parcs.

 • Afspraken die afwijken van de bepalingen van dit reglement, zijn slechts geldig indien en voor zoverre deze schriftelijk en uitdrukkelijk tussen huurder en verhuurster zijn vastgelegd.
 • Huurder, zijn gezelschap en in het algemeen alle bezoekers van parken van Center Parcs zijn gehouden zich correct te gedragen en alles na te laten wat aan verhuurster of bezoekers redelijkerwijs aanstoot kan geven.
 • Huurder is aansprakelijk voor alle schade, door hem, of zijn gezelschap of de hem bezoekenden aan personen en/of eigendommen van verhuurster of derden op het park c.a. veroorzaakt. Hetgeen de huurder als vergoeding aan verhuurster wegen schade vergoeding schuldig wordt, is huurder verplicht op de eerste daartoe bestemde strekkende eenvoudige schriftelijke aanschrijving van verhuurster over te maken.
 • Het is de huurder niet toegestaan op het park dieren te houden die last of ongerief veroorzaken: hetzelfde geldt voor motoren, werktuigen, gereedschappen of dergelijke, welke naar de mening van de beheerder overlast kunnen veroorzaken. Radiotoestellen of andere geluidsproducerende apparaten dienen zodanig gebruikt te worden dat het geluid buiten de gehuurde cottage niet hoorbaar is.
 • Het gebruik van drugs en lachgas (anders dan voor culinaire doeleinden) is ten strengste verboden. Het gebruik van drugs en lachgas (anders dan voor culinaire doeleinden) leidt tot een verwijdering van het park zonder gehele/ gedeeltelijke restitutie van de huursom en eventuele entreegelden.

 • Het gebruik van –vliegende –drones is zowel op het park als boven het grondgebied van het park ten strengste verboden.

 • Verhuurster heeft te alle tijde het recht de cottage te betreden voor inspectie en/of onderhoudswerkzaamheden te (doen) verrichten, zonder de huurder daardoor het recht krijgt op de gehele of gedeeltelijke restitutie van de betaalde of nog te betalen huur sommen.

 • Gemechaniseerde voertuigen mogen op het terrein van het park niet harder rijden dan 15 km per uur. Motorrijwielen, bromfietsen, rijwielen met hulpmotor e.d. mogen niet op het park komen of zijn, anders dan met buiten werking gestelde motoren.
 • Het parkeerterrein is niet bewaakt en parkeren geschiedt op eigen risico
 • Gemechaniseerde vervoermiddelen op meer dan 2 wielen van huurder of diens gezelschap of bezoekers van het park mogen niet op het park worden gestald.
 • Huurder, diens gezelschap en/of bezoekers zijn gehouden alle aanwijzingen en voorschriften gegeven door of vanwege verhuurster, overeenkomstig de bedoeling van dit reglement –zulks ter uitsluitende beoordeling van verhuurster- stipt na te komen.
 • Verhuurster en/of de met het toezicht op de nakoming van dit reglement belaste persoon (personen) is/zijn gerechtigd –al dan niet na voorafgaande waarschuwing- degene die enige bepaling van dit reglement niet nakomt of overtreedt van het park te (doen) verwijderen en verdere toegang te ontzeggen, zonder gehouden te zijn tot gehele/ gedeeltelijke restitutie van betaalde of nog te betalen huursommen en/of entreegelden.
 • De op het park aanwezige cottages zullen niet als hoofdverblijf mogen worden bewoond. Huurder dient te allen tijde elders een vaste woonplaats te hebben.
 • De huurder is verplicht de cottage van binnen en rondom schoon en vrij van afval te houden. De huurder is verplicht afval in daarvoor bestemde containers te deponeren.
 • Huurder en in het algemeen elke bezoeker is gehouden op het park alle door of vanwege de Overheid te geven voorschriften stip na te komen. Op het watergedeelte van het park mag niet met gemotoriseerde vaartuigen worden gevaren. Tevens is het niet toegestaan te zwemmen in het buitenwater, tenzij dit uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 • Honden mogen niet buiten de gehuurde cottage komen anders dan aangelijnd. Hondenbezitters dienen er zorg voor te dragen dat hun hond zijn/haar behoeften doen in de op het park aanwezige hondentoiletten. Ingeval hiervan wordt afgeweken, dient de desbetreffende hondenbezitter dit zelf direct op te ruimen.
 • Verhuurster is niet aansprakelijk voor schade en/of ongevallen als gevolg van deelname aan activiteiten en/of gebruik faciliteiten e.d..
 • Huurders moeten 21 jaar of ouder zijn.
 • Verhuurster heeft te allen tijde het recht om gebouwen en installaties voor onderhoudswerkzaamheden tijdelijk buiten bedrijf te stellen, zonder dat huurder/bezoeker daardoor het recht krijgt op gehele of gedeeltelijke restitutie van betaalde of nog te betalen huursommen.
 • Verhuurster behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de outillage van het park, in de werkzaamheden van haar personeel en de aan huurder/bezoeker te verlenen diensten, alsmede in de door haar berekende prijzen en de door haar gemaakte of gepubliceerde plannen.
 • Het verkeerd opgeven van naam en/of adres door de huurster/bezoeker kan leiden tot onmiddellijke annulering van de huur/verhuurovereenkomst of reservering.
 • De huurders van de cottages dienen zich bij aankomst en vertrek te houden aan de aangegeven tijden. Bij afwijking hiervan door de huurder kan verhuurster hieraan financiële consequenties verbinden.
 • In de slaapvertrekken van de cottages en overige brandgevaarlijke plaatsen, is het niet toegestaan te roken.
 • De rechtsvorm van de verhuurster is N.V. en zij behoudt zich het rechtvoor ook in de toekomst haar rechtsvorm te wijzigen of haar rechten op het park en uit dit contract over te dragen.

Aldus gedeponeerd ter griffier van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam

Algemene (boekings)voorwaarden kunt u nalezen via deze link

WiFi op Center Parcs Port Zélande

Inloggen op een Smartphone of Tablet met Android

Inloggen op een Apple (iPad, iPod of iPhone)

Portal

 1. Selecteer ‘Instellingen’. Kies ‘WiFi’ en schakel deze in.
 2. Kies ‘KPN’ als WiFi netwerk.
 3. Het apparaat is dan verbonden met het WiFi netwerk. Hierna verschijnt er automatisch een pop-up (Captive Portal) met de inlogportal. Wanneer de Captive Portal niet verschijnt, opent u uw Internet browser en opent u daar een willekeurige pagina (bijvoorbeeld www.nu.nl). Hier kunt u inloggen met uw account of codekaart gegevens. U kunt hier ook online een tegoed aanschaffen. Bij een gratis locatie kiest u voor ‘Start nu’ om in te loggen.
 4. Het apparaat is nu ingelogd op het KPN WiFi netwerk.

Let op
Valt de verbinding weg? Bijvoorbeeld door het niet meer in bereik zijn van het WiFi punt of bij een time out (als u de verbinding enige tijd niet gebruikt). Dan kunt u WiFi opnieuw uit en weer inschakelen en de Captive Portal pop-up gebruiken. Ook hier kan het ‘netwerk vergeten’ helpen.

App

 1. Ga naar het startscherm. Selecteer de HotSpots app.
 2. De openingspagina van KPN HotSpots app wordt getoond met alle KPN WiFi HotSpots binnen een straal.
 3. Selecteer ‘Instellingen’ en kies ‘Account’.
 4. Log in met uw KPN HotSpots account door uw inloggegevens in te voeren. Vink ‘automatisch verbinden’ aan als u wilt dat het apparaat in de toekomst automatisch verbindt met het KPN WiFi netwerk. Kies daarna voor ‘Gereed’.
 5. Ga terug naar het startscherm van uw apparaat. Kies ‘Instellingen’ en selecteer ‘WiFi’.
 6. Als een KPN HotSpot beschikbaar is binnen het bereik van het apparaat, dan verschijnt deze in de lijst met gevonden netwerken. Selecteer het ‘KPN’ netwerk. Uw apparaat zal nu verbinden met de KPN WiFi HotSpot.
 7. Het apparaat is nu ingelogd op het KPN WiFi HotSpots netwerk.

Let op
Valt de verbinding weg? Bijvoorbeeld door het niet meer in bereik zijn van het WiFi punt of bij een time out (als u de verbinding enige tijd niet gebruikt). Opent u dan opnieuw de app en het apparaat zal automatisch weer verbinding maken met het KPN netwerk.

Let op
Wanneer u uw sessie wilt beëindigen, dient u uit te loggen.  Dit kunt u doen middels de uitlogknop op http://logout.hotspots of door gebruik te maken van de QR code.

Vier tips voor als inloggen niet direct lukt:

 1. Leeg uw browser cache. Dit kunt u doen middels de instellingen van uw browser. Eenmaal in uw instellingen menu van uw browser, kiest u voor het wissen van uw geschiedenis en websitedata, ook wel cache genoemd. Let op: dit verwijdert ook alle recent bezochte websites en opgeslagen wachtwoorden.
 2. U kunt uw device opnieuw opstarten.
 3. U kunt bij uw WiFi instellingen, ‘KPN’ netwerk vergeten en dan opnieuw verbinding maken.
 4. Ook kunt u de app stoppen en opnieuw opstarten, wanneer u gebruik maakt van de HotSpots app.

Tips voor veiliger internet via een WiFi HotSpot

KPN doet er alles aan om onze HotSpots zo veilig mogelijk te maken. Toch bestaan er nog steeds risico’s. Vanwege het gebruikersgemak zijn KPN WiFi HotSpots namelijk open WiFi netwerken. De volgende tips verhogen uw veiligheid:

 • Check of u echt op de portal van KPN HotSpots inlogt door het adres en het security certificaat te controleren, door op het ‘slotje’ in de adresbalk te klikken. Mocht de site niet over een geldig security certificaat beschikken zal er een waarschuwing getoond worden en geen ‘slotje’ in beeld komen.
 • Een https site is beveiligd en versleutelt vertrouwelijke gegevens. Let daarom op de ‘s’ in https.
 • Kijk of de doorverwijzing naar het juiste webadres is (bijv. www.kpn.com i.p.v. www.kqn.com).
 • Voor sites die niet met https te bereiken zijn, kan een VPN (virtual private netwerk) opgezet worden. Dit is als het ware een verkeerstunnel. Verkeer kan hierdoor (bijna) niet ingelezen worden door eventuele hackers, en dus veiliger verstuurd worden. Als een device een VPN heeft opgezet, zal een app hier ook zijn verkeer overheen sturen.
 • Voer regelmatig updates uit van het besturingssysteem (bijv. de nieuwste Android versie) om zo over de laatste versie te beschikken.
 • Firewall moet ingeschakeld zijn en virusscanner actief (bijv. KPN Veilig).

Let op
Inloggen via de portal van KPN HotSpots geeft geen extra beveiliging voor het internetverkeer na het inloggen.

Wat doet KPN HotSpots voor de veiligheid?

KPN HotSpots verkeer wordt ten opzichte van een eigen WiFi connectie anders verwerkt: publiek verkeer wordt via een apart netwerk afgehandeld. Verder zijn alle handelingen op de portal (zowel het inloggen als het betalen) https beveiligd. Mensen die met hetzelfde HotSpots netwerk zijn verbonden, kunnen elkaar niet zien. En inkomend verkeer naar uw apparaat (van buitenaf geïnitieerd) wordt niet toegestaan door KPN HotSpots. Bovendien testen wij de veiligheid van de portal regelmatig.

Zó gebruikt u KPN WiFi met een veilige VPN verbinding!

VPN verbinding opzetten Android: Nadat u verbinding heeft gemaakt
met het KPN Wifi netwerk doorloopt u de volgende stappen:

 1. Ga naar ‘Instellingen > Meer (instellingen) > VPN’
 2. In het menu kiest u voor ‘VPN-profiel toevoegen/bewerken’.
 3. Bij beschrijving kunt u HotSpots invullen en selecteer bij het type verbinding: PPTP.
 4. Bij serveradres vult u in: vpn.hotspotsvankpn.com.
 5. Controleer of ‘PPP-encryptie (MPPE)’ aan staat en sla de instellingen op.
 6. Wanneer de VPN is opgeslagen kiest u voor de aangemaakte VPN.
 7. Voer nu de gebruikersnaam: vpn in en het wachtwoord: kpn
 8. U kunt nu verbinden met de VPN.

VPN verbinding opzetten iOS: Nadat u verbinding heeft gemaakt
met het KPN Wifi netwerk doorloopt u de volgende stappen:

 1. Ga naar ‘Instellingen > Algemeen > VPN’.
 2. Selecteer ‘voeg VPN configuratie toe…’ (Dit hoeft u eenmalig te doen, hierna zijn de instellingen hiervoor opgeslagen).
 3. Selecteer bij het type verbinding: PPTP.
 4. Bij beschrijving kunt u HotSpots invullen en bij server: vpn.hotspotsvankpn.com.
 5. RSA SecureID dient uit te staan, de gebruikersnaam is: vpn en het wachtwoord is: kpn
 6. Het ‘Coderingsniveau’ moet op ‘Automatisch’, ‘Stuur alle verkeer’ moet aan en de ‘Proxy’ moet uit.
 7. Wanneer u deze instellingen heeft ingevoerd, kiest u voor ‘Gereed’. U keert terug naar het VPN scherm.
 8. In dit VPN scherm kunt u bij ‘VPN Configuraties’ de VPN aan zetten. U bent nu verbonden via VPN.

Heeft u hulp nodig?
Kijk voor meer informatie op kpn.com/hotspots, stel uw vraag bij de  receptie of neem contact op met onze Servicedesk. Indien u nationaal belt vanaf uw locatie neemt u contact op met het nummer van uw land. LET OP! Uw aanbieder kan extra kosten in rekening brengen voor het gebruik van uw (mobiele) telefoon.

Frankrijk (0800) 90 78 23
Duitsland (0800) 187 30 04
Nederland (0800) 04 14
België (0800) 704 24

Belt u internationaal vanaf uw locatie, gebruik dan (088) 468 77 68. De servicedesk is 24 uur per dag bereikbaar en meertalig.

Duurzaamheid

Trots! Alle parken hebben het Green Key-keurmerk

Wat is de Green Key
De Green Key is een internationaal keurmerk voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche die de hoogste normen bereiken op het gebied van groen, duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid. Het keurmerk laat zien dat het bedrijf er graag alles aan doet om de druk van het bedrijf op het milieu te minimaliseren. Het certificaat kent drie niveaus: goud, zilver en brons. Hoe meer milieuvriendelijke maatregelen een bedrijf neemt, hoe hoger het niveau. Met trots kunnen wij melden dat ál onze parken het Green Key-Keurmerk hebben. Sterker nog: acht van onze Nederlandse parken dragen zelfs het Green Key Goud Certificaat , het hoogst mogelijke niveau. 

Wat merk je zoal van Green Key in onze parken? 

 • Als je gaat shoppen in de Market Dome, krijg je geen plastic tasjes meer. Je krijgt er een van papier, maar we hebben ook mooie herbruikbare tassen.
 • We doen aan waterbesparing, zonder dat je inlevert op comfort. Er komt minder water uit de kraan (op dit punt hebben wij als Port Zélande dispensatie gekregen omdat dit in de nabije toekomst op een duurzame wijze geregeld gaat worden) en het spoelschema van de filters in het zwembad is aangepast.
 • In onze winkels vind je veel Fairtrade, biologische en lokale producten. 
 • Om te kunnen recyclen, is het belangrijk om afval te sorteren. Daarvoor vragen we je ook jouw hulp in onze parken: doe glas in de glasbak, papier in de papierbak, plastic in de plasticbak… nou ja, je snapt het wel.
 • Voor elk park is er een fauna- en florabeheersplan opgesteld. Zo zorgen we voor een rijke biodiversiteit én mooie natuur waar je van kunt genieten.
 • Door leuke activiteiten te organiseren met natuur als onderwerp, word je op vakantie vanzelf bewust van het belang van een duurzame wereld.
 • Natuurlijk spelen ook al onze medewerkers een belangrijke rol. Ze krijgen trainingen om zo ‘groen’ mogelijk te werken.
 • In je cottage hangt een slimme thermostaat: als je een tijd lang niet ‘thuis’ bent, gaat de temperatuur vanzelf wat omlaag.
 • We gebruiken zoveel mogelijk duurzame energie. Die kopen we óf die maken we zelf, met zonnecollectoren, houtkachels of door op grote diepte warm water aan te boren.
Autovrij park

Omdat dit een autovrij park is, is het niet toegestaan om buiten de wisseldagen de auto te gebruiken op het park. Op de wisseldagen geldt dat kinderen en voetgangers altijd voorrang hebben op het overige verkeer (ook fietsers moeten voorrang verlenen).

De toegestane snelheid is 15 km/h. Wij verzoeken u vriendelijk alleen op de wegen te rijden. Op de aankomstdag dient u de auto na het uitladen op de algemene parkeerplaats te parkeren. Op de vertrekdag kunt u de auto een uur voor vertrek ophalen en inladen.

Aqua Mundo 

Lockers zijn beschikbaar (€ 1,00, let op, zwembadpersoneel heeft geen wisselgeld) maar zijn beperkt in aantal.

 Artsen en apotheken

Als u tijdens uw verblijf een huisarts nodig heeft dient u contact op te nemen met uw eigen huisarts. Alleen in acute noodgevallen kan uw eigen huisarts u doorverwijzen naar een lokale huisartsenpraktijk.

Föhn

Op Port Zélande treft u in de Vip en Premium Cottages een föhn aan. Mocht u een comfortcottage hebben en er ook gebruik van willen maken, dan kunt u een föhn bij de receptie afhalen tegen een borg en € 1,00 huur per dag.

Gevonden voorwerpen

Bent u iets verloren? Als gasten of wij iets gevonden hebben, wordt het bewaard. Vraagt u onze medewerkers van de Receptie of belt u het telefoonnummer (0111) 67 43 99

Geluidsoverlast

Bij verstoring van uw vakantierust kunt u contact opnemen met onze medewerkers van de Guest Service op telefoonnummer (0111) 67 48 74 of tijdens opening van de Receptie helpt een Medewerker u ook graag.

Huisdieren

In de Market Dome  zijn huisdieren niet toegestaan (hulphonden uitgezonderd). In de Adventure Factory enkel tussen 10.00-20.00 uur.

Als voorzorgsmaatregel voor andere gasten moet uw huisdier een vlooienband dragen en op het park aangelijnd zijn. In de buurt van uw cottage bevindt zich een hondentoilet.

Honden zijn niet toegestaan op het strand, alleen ter hoogte van de vuurtoren tussen kilometerpalen 13 tot 21, mits de honden aangelijnd zijn.

Voor 09.00 uur en na 17.00 uur, mits aangelijnd, mogen zij wel op hele strand rondlopen.

Aan het Grevelingenmeer en het strand van het Grevelingenmeer mogen de honden vrij rondlopen!

Informatie

Voor het verstrekken van informatie zijn wij 24 uur per dag bereikbaar onder telefoonnummer (0111) 67 40 00. Ook kunt u informatie verkrijgen over het park en de omgeving bij onze Receptie. Verder zijn wij actief op Facebook, Instagram en Twitter, en u kunt natuurlijk de App downloaden.

Kluisje

Het kluisje vindt u in de kast van de slaapkamer. De sleutel verkrijgt u bij de receptie (tegen betaling indien u een comfort cottage heeft). We raden u aan dit kluisje te gebruiken voor uw waardevolle voorwerpen.

Indien u een elektronisch kluisje heeft, vindt u de handleiding hiervan in de bijlage.

Milieu

Center Parcs besteedt veel aandacht aan de zorg voor het milieu. U kunt ons meehelpen door uw afval te scheiden en zuinig om te gaan met energie. Op de parkplattegrond kunt u de locaties van de containers vinden.

Noodgevallen

Meldt u noodgevallen onder het alarmnummer (0111) 67 49 99.

Pinnen

U kunt contant geld pinnen in de Market Dome, de geldautomaat staat op de eerste verdieping.

Post

Voor u bestemde post, kranten e.d. bewaren wij bij de Receptie.

Reserveren restaurants /Table-cooking

U reserveert uw tafel bij  via de Center Parcs APP of via de infozuilen in de Market Dome.  

Alle table cooking-arrangementen kunt u bij e Daily Foodstore reserveren, of via uw Center Parcs APP onder kopje Restaurants

U kunt uw Take Away maaltijd reserveren via www.portzelande.cpdelivery.nl  of bij Frites Affairs.

De delivery (bezorgen) gaat via www.dailyfoodstores.com

Roken

Wij zouden het op prijs stellen als u op het terras en niet in de cottage zou willen roken.

Rolstoeltoegankelijkheid

De Aqua Mundo is goed toegankelijk voor rolstoelen. Er is een speciale ingang d.m.v. een drukknop bij de ingang. Er is een grote kleedruimte, een mindervalide toilet en een helling bij het bad, roept u hiervoor een van de medewerkers. De Hot Whirlpool, het buitenbad en de bar zijn niet te bereiken met een rolstoel.

Vertrekdag

U dient de cottage op de vertrekdag om 10.00 uur te verlaten.

De cottagesleutels kunt u afgeven bij de Receptie, of bij het uitrijden van het park in de daarvoor bestemde sleutelbox deponeren. Graag vóór 10.30 uur. Als u op uw vertrekdag nog gaat zwemmen, wilt u dan eerst de sleutels inleveren?

Wij verzoeken u het beddengoed en de handdoeken in de groene zakken te doen en deze in de gang te leggen.

Gelieve de cottage netjes achter te laten, de vaatwasser te legen, en het vuilnis weg te brengen naar de daarvoor bestemde containers. (De diverse containers staan aangegeven op de parkplattegrond die u ook via de Center Parcs App kunt bekijken) 

Kijkt u ook nog even onder het bed zodat u geen spullen vergeet. Voor de vroege vertrekkers; vanaf 07.00 uur zijn de slagbomen open.

Wasserette

Naast de Receptie bevindt zich een wasserette.

Munten voor de wasmachine en droger zijn verkrijgbaar bij de Receptie. Openingstijden, zijn te vinden in de Center Parcs APP.

WiFi

Er is wireless toegang tot internet in de cottage. Basis WiFi is gratis. U kunt premium WiFi-kaartjes van KPN bij de Receptie kopen. 

Zoover

Bedankt voor uw verblijf! Laat ons weten wat u van uw verblijf vond, op Zoover.com (zoek op Port Zélande) of Tripadvisor.nl   

©Copyrights Center Parcs Port Zélande | CONCEPTERIJ